icon

Kõiki vajalikke toitaineid ei saa lihtsalt ilma toidulisanditeta teha.

Pakume turu parimaid taimseid ja looduslikke tooteid, oleme kindlad, et meie toode vastab ja ületab klientide vajadusi ning seisab selle taga.

+ 372-5802-0210

Mahtra tn 9, Tallinn Harjumaa, 13811 Registrikood: 16310547

Privaatsuspoliitika

TINGIMUSED

Mõisted "meie" / "meie" / "meie"/"ettevõte" viitavad eraldi ja ühiselt FAN Ayurvedic OÜ ja terminid „Külaline“ „Kasutaja“ viitavad kasutajatele.

Sellel lehel on toodud nõuded ja tingimused, mille alusel saate (Külastaja) seda veebisaiti (edaspidi „veebisait”) külastada. Palun lugege see leht hoolikalt läbi. Kui te ei nõustu siin märgitud tingimustega, palume teil sellelt saidilt lahkuda. Ettevõte, selle äriüksused ja/või tütarettevõtted, sidusettevõtted või tütarettevõtete või selliste muude investeerimisettevõtete tütarettevõtted (Indias või välismaal) jätavad endale vastavad õigused käesolevat postitust värskendades igal ajal käesolevaid tingimusi muuta. Peaksite seda lehte perioodiliselt külastama, et end nõuete ja tingimuste osas uuesti hinnata, kuna need on kõigile selle veebisaidi kasutajatele siduvad.

SISU KASUTAMINE

Kõik sellel saidil esinevad logod, kaubamärgid, tähiste pealkirjad, sildid, nimed, allkirjad, numbrid, kujundid või nende kombinatsioonid, kui pole märgitud teisiti, on ettevõtte ja/või selle ettevõtte omanduses või litsentsi alusel kasutatavad omadused. siduda sellel veebisaidil esinevaid üksusi. Nende atribuutide või mis tahes muu sisu kasutamine sellel saidil, välja arvatud käesolevates tingimustes või saidi sisus sätestatud juhtudel, on rangelt keelatud.

Te ei tohi müüa ega muuta selle veebisaidi sisu ega reprodutseerida, kuvada, avalikult esitada, levitada ega muul viisil kasutada materjale mis tahes avalikul või ärilisel eesmärgil ilma vastava organisatsiooni või üksuse kirjaliku loata.

VÕETAVAD VEEBILEHE KASUTUS

(A) Turvareeglid
Külastajatel on keelatud rikkuda või üritada rikkuda Veebilehe turvalisust, sealhulgas, kuid mitte ainult, (1) pääseda juurde andmetele, mis ei ole sellisele kasutajale mõeldud, või logida sisse serverisse või kontole, millele kasutajal pole juurdepääsuõigust, (2) katsetada süsteemi või võrgu haavatavuse uurimiseks, skannimiseks või testimiseks või turva- või autentimismeetmete rikkumiseks ilma nõuetekohase loata, (3) püüdes häirida mis tahes kasutaja, hosti või võrgu teenust, sealhulgas, kuid mitte ainult, esitades viirus või "Trooja hobune" veebisaidile, ülekoormamine, "üleujutamine", "postipommitamine" või "krahh" või (4) soovimatute e-kirjade saatmine, sealhulgas toodete või teenuste pakkumised ja/või reklaam. Süsteemi või võrgu turvalisuse rikkumine võib kaasa tuua tsiviil- või kriminaalvastutuse. Ettevõttel ja/või tema sidusüksustel on õigus uurida sündmusi, mille puhul nad kahtlustavad selliste rikkumiste tegemist, ning neil on õigus kaasata õiguskaitseasutusi ja teha nendega koostööd selliste rikkumistega seotud kasutajate vastutusele võtmisel.

(B) Üldreeglid
Külastajad ei tohi kasutada veebisaiti selleks, et edastada, levitada, salvestada või hävitada materjali (a), mis võib kujutada endast kriminaalkuriteona käsitletavat või mis tahes kohaldatavat seadust või määrust rikkuvat käitumist või soodustada seda, (b) viisil, mis rikkuda teiste autoriõigust, kaubamärki, ärisaladust või muid intellektuaalomandi õigusi või rikkuda teiste isiklike õiguste privaatsust või avalikkust või (c) mis on laimav, laimav, pornograafiline, vulgaarne, nilbe, ähvardav, solvav või vaenu õhutav.

HÜVITUS

Kasutaja nõustub ühepoolselt hüvitama ja kahjutuks tegema Ettevõtet, selle juhte, juhte, töötajaid ja agente ilma vastuväideteta mis tahes nõuete, tegevuste ja/või nõuete/või kohustuste/või kahjude ja/või kahjude eest, mis tulenevad sellest tulenevalt. või mis tuleneb nende veebisaidi https://ayurvedafan.eu/ kasutamisest või tingimuste rikkumisest.

VASTUTUS       

Kasutaja nõustub, et ei Ettevõte ega selle grupi ettevõtted, direktorid, ametnikud ega töötaja ei vastuta otseste ja/või kaudsete ja/või juhuslike ja/või eriliste ja/ja kaudsete ja/või näitlike kahjude eest, mis tulenevad kasutamisest või/ ja suutmatus teenust kasutada ja/või asenduskaupade ja/või teenuste hankimise kulude eest või mis tuleneb mis tahes ostetud ja/ja saadud teabest ja/või teenustest või/ja saadud sõnumitest või/ ja tehingud, mis on tehtud teenuse kaudu ja/või teenuse kaudu või/või mis tulenevad volitamata juurdepääsust kasutaja edastustele ja/või andmetele ja/või nende muutmisest või/või mis tulenevad mis tahes muust teenusega seotud asjaolust, sealhulgas, kuid mitte ainult, kahjud saamata jäänud kasumi ja/või kasutamise ja/või andmete või muu immateriaalse vara eest, isegi kui ettevõtet on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

Lisaks nõustub kasutaja, et Ettevõte ei vastuta teenuse katkestusest, peatamisest või lõpetamisest tulenevate kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, otseste ja/või kaudsete ja/või juhuslike ja/või eriliste kaudsete ja/või näitlike kahjude eest, olenemata sellest, kas selline katkestus on tekkinud. ja/ja peatamine või/ja lõpetamine oli põhjendatud või mitte, hooletu või tahtlik, ettekavatsematu või ettekavatsematu.

Kasutaja nõustub, et Ettevõte ei vastuta ega vastuta kasutaja ega kellegi ees teenuse ühegi kolmanda osapoole avalduste või käitumise eest. Kokkuvõttes ei ületa Ettevõtte koguvastutus Kasutaja ees mitte mingil juhul kahjude ja/või kaotuste ja/või hagi põhjuste eest summat, mille Kasutaja on hagi põhjusega seotud ettevõttele maksnud.

LAHTIÜTLEMINE TAGASIKAHJUSTEST


Mitte mingil juhul ei vastuta ettevõte ega ettevõtte kaubamärgiga seotud osapooled, organisatsioonid ega üksused, mida sellel veebisaidil mainitakse, mis tahes kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, juhuslikud ja kaudsed kahjud, saamata jäänud kasum või kahju). arvutiriistvarale või andmete kadumisele või äritegevuse katkemisele), mis tulenevad veebisaidi ja veebisaidi materjalide kasutamisest või suutmatusest kasutada, olenemata sellest, kas need põhinevad garantiil, lepingul, deliktil või mõnel muul õiguslikul teoorial ja olenemata sellest, kas selline organisatsioon või üksusi teavitati selliste kahjude tekkimise võimalusest.